BHRT: Odgovori institucija BiH na Upitnik Evropske komisije

Dnevnik 2, BHRT: 2.10.2017.

U sinoćnjem Dnevniku 2 u prilogu koji se bavio odgovorima i usaglašavanjima odgovora institucija BiH na Upitnik Evropske komisije ispred Inicijative za monitoring EU integracija u BiH gostovala je Inela Hadžić. Spomenuti video prilog moguće je pogledati ispod: