Kontakt

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH

Kontakt:

info@eu-monitoring.ba

press@eu-monitoring.ba

 

Koordinirajuća organizacija:

Sarajevski otvoreni centar

tel: + 387 (33) 551-000
fax: + 387 (33) 551-002

www.soc.ba