10/11/2015 Objavljen Izvještaj o napretku BiH 2015. Evropska komisija je danas objavila Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH u narednom periodu... 09/11/2015 Okončan proces imenovanja ombudsmena_ki: Uloga organizacija civilnog društva Članice Inicijative učestvovale su i na svim sjednicama Komisije, te doprinijele procesu i dostavljanjem pitanja za kandidate_kinje koji_e su 30.09. i 01.10. intervjuisani_e i... 04/11/2015 Viši sud Bosne i Hercegovine: Pregovaranje bez krčmara Zaokret u političkoj stvarnosti zemlje dovela je do dramatične polarizacije stavova koji dolaze, kako iz političke, tako i ekspertske baze, u ovisnosti o tome... 15/10/2015 DEI: Poziv za učešće na seminarima u četvrtom kvartalu 2015. Direkcija za evropske integracije će u četvrtom kvartalu 2015. godine organizirati seminare iz našeg Programa obrazovanja iz oblasti evropskih integracija „Učimo o EU- dokučimo... 12/10/2015 KLIX.ba – Kantoni kao države, operacija neuspješna: Centralizaciju zdravstva koči Sarajevo? U većem bh. entitetu deset kantona se po pitanju načina regulisanja ponašaju kao male države. Iako se tu i tamo može pronaći želja za... 09/10/2015 KLIX.ba – Poražavajući podaci o učešću žena u vlasti u BiH Prema posljednjim istraživanjima, od 68 kantonalnih ministara samo je osam žena, a učešće žena u zakonodavnoj vlasti ne prelazi 20 posto. 08/10/2015 KLIX.ba – Finansiranje političkih stranaka u BiH: Mijenjati zakon da bi se spriječile zloupotrebe Finansiranje političkih stranaka u BiH regulisano je zakonom koji je usvojen 2012. godine. Zakon ima niz manjkavosti koje političkim strankama omogućavaju različite zloupotrebe. Njegova... 07/10/2015 NEZAVISNE: Napredak BiH vidljiv, ali nedovoljan Odbor za evropske integracije Narodne skupštine RS i Inicijativa za monitoring evropskih integracija su organizovali su tematsku sjednicu o Alternativnom izvještaju o napretku za... 06/10/2015 Neophodno osigurati ravnopravnost službenih jezika BiH Presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nas upućuju na konstitutivnost i ravnopravnost službenih jezika konstitutivnih naroda, a Opšti okvirni Sporazum za mir u Bosni... 05/10/2015 PINK BH: Napredak BiH u 2015. Prezentacija Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015: politički kriteriji održana je u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pred Odborom za evropske integracije i regionalnu saradnju,... 29/09/2015 O nevladinim organizacijama bez nevladinih organizacija Pozivamo Vijeće ministara BiH da ne usvoji prijedlog izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH // Zakon prvo mora proći javne konsultacije,... 28/09/2015 Alternativni izvještaj o napretku BiH 2015, promocija i diskusija u Banjaluci Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH organizuju tematsku sjednicu na kojoj će...