23/09/2015 Uključite se u proces izbora novih ombudsmena_ki: Ko su prijavljeni_e kandidati_kinje i kako im uputiti pitanja? Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je dio procesa koji provodi ad hoc Komisija za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmena_ke za ljudska prava BiH... 21/09/2015 KLIX.ba – Pesimistične prognoze za Mostar: Do lokalnih izbora samo nametanjem? Sedam punih godina građani Mostara čekaju na održavanje lokalnih izbora u ovom gradu. Pomaka na ovom polju nema ni uprkos činjenici da je Ustavni... 17/09/2015 Alternativni izvještaj o napretku BiH – Da li je pred nama razdoblje značajnijeg napretka? Promocija Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015: politički kriteriji biće održana u utorak, 22.09.2015. u Mediacentru u Sarajevu. 17/09/2015 BLJESAK.info – Izvještaj o BiH bez šminke Inicijativa za monitoring europskih integracija BiH predstavila je u srijedu u Mostaru Alternativni izvještaj o napretku BiH na putu ka članstvu u Europskoj uniji. 15/09/2015 KLIX.ba – Slabovidne osobe u Sarajevu: Amir Mujezin radi kao telefonista i informatičar, na posao ide pješke Procjenjuje se da deset posto stanovništva u BiH pati od neke vrste fizičkog, senzornog, razvojnog ili mentalnog invaliditeta, no registar tačnih podataka ne postoji.... 14/09/2015 KLIX.ba – Kada ćemo umjesto tri dobiti jednog ombudsmena za ljudska prava Još prije 11 godina Venecijanska komisija izdala je preporuku da se krene u reorganizaciju Institiucije ombudsmena za zaštitu ljudskih prava BiH. 11/09/2015 KLIX.ba – Šta reformska agenda donosi radnicima u državnom i realnom sektoru u BiH? Država je do sada stalnim gomilanjem administracije koja je postala sinonim za zapošljavanje porodica bh. zvaničnika davala i povoda građanima BiH da idealnim poslodavcima... 09/09/2015 BOSNIA DAILY – Radna grupa diskutovala o amandmanima na Zakon o zabrani diskriminacije "Sarajevski otvoreni centar je prezentovao prijedloge za promjenu Zakona o zabrani diskriminacije, kreirane uz pomoć eksperata, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH." 02/09/2015 Boljim Zakonom o ombudsmanu do bolje zaštite prava građana_ki Predstavnici_e Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine zadnja dva dana su učestvovali na sastanku radne grupe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice... 28/08/2015 Model Zakona o Instituciji ombudsmena u BiH Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH: Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH Sarajevo, Avgust 2015 28/08/2015 Pozivamo Vijeće ministara da uključi organizacije civilnog društva u izradu prijedloga Zakona o zabrani izazivanja i širenja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje u BiH Zatraženo učešće organizacija civilnog društva u u izradi prijedloga Zakona o zabrani izazivanja i širenja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje u Bosni... 24/08/2015 Zakon o radu FBiH Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine, usvojen na sjednici Predstavničkog doma 31.07.2015. i Doma naroda 30.07.20105. objavljen je u Službenim novinama Federacije Bosne...
  • Newsletter