23/02/2016 Sve što trebate znati o aplikaciji BiH za članstvo u EU – TV Liberty Emisija je realizovana u saradnji a Inicijativom za monitoring evropskih integracija BiH. 22/02/2016 REAKCIJA: NE UKIDAJTE POSTOJEĆU RODNU KVOTU U IZBORNOM ZAKONU BIH, NEGO JE POVEĆAJTE NA 50% Mi, organizacije civilnog društva, koje aktivno rade na izgradnji bolje i demokratičnije Bosne i Hercegovine, jasno svoj glas podižemo protiv ovog pokušaja da se... 22/02/2016 Gdje nema javne rasprave, nema ni demokratije Ako je nepoštivanje demokartije jedini put da BiH postane članica zajednice koja je svoje temelje izgradila na temeljima vrijednosti koje proističu iz demokartije, onda... 16/02/2016 Neophodno preispitati članove Zakona koji uređuju osnivače udruženja i fondacija Prijedlogom Zakona previđeno je ukidanje izričite zabrane kojom osnivači udruženja i fondaciju ne mogu biti: država BiH, entiteti, kantoni, gradovi, opštine, mjesne zajednice, državni... 15/02/2016 Bh. recept za EU integracije: slaži, improvizuj, prolongiraj Koliko god su se vlasti trudile da preko svete medijske trojce Avaz-Faktor-Večernjak šire neosnovani optimizam, koliko god su im u tome pomagali pojedini strani... 15/02/2016 Predaja aplikacije za članstvo se ne uklapa u bh. realnost Predajom aplikacije vladajuća koalicija ignoriše pri tom ne samo realnost naše zemlje, već i izjave visokih funkcionera EU koji su joj u više navrata... 12/02/2016 Javnom objavom materijala za sjednice zakonodavnih organa do povećanja transparentnosti rada Predlažemo da se informacije o pitanjima o kojima se raspravlja pred Predstavničkim domom i njegovim radnim tijelima objavljuju putem zvanične web stranice Parlamenta Federacije... 11/02/2016 Ključni dokumenti za proces EU integracija i dalje se usvajaju iza zatvorenih vrata Nevjerovatna je činjenica da je javnost u Bosni i Hercegovini saznala da je usvojen mehanizam koordinacije - jedno od ključnih pitanja u BiH -... 08/02/2016 Paradoksi i relativizacije sigurnosti u Bosni i Hercegovini Prilikom predstavljanja rezultata svoga rada, pravosudne institucije široj javnosti pretežno prezentiraju rezultate represivnih radnji, odnosno govore o rješavanju krivičnih djela nakon njihovog počinjenja, a... 04/02/2016 Da li nam je potreban sistem dvostrukog oporezivanja Nakon što je BiH pristupila reformama koje su temelj za pristupanje Evropskoj uniji, pitanje dvostrukog ili višestopnog oporezivanja, ponovo je pokrenuto. U međuvremenu, u... 03/02/2016 Europeizacija policije u Bosni i Hercegovini U demokratskom društvu uloga policije ima za cilj održavanje javnog reda i mira, prevenciju i represiju kriminala, zaštitu osnovnih prava i sloboda i bilo... 22/01/2016 PRVI IZVJEŠTAJ: DECEMBARSKI ZAHTJEVI 2014 – 2018 U izvještaju koji se nalazi ispred vas predstavljamo ocjenu rada institucija vlasti te izabranih nositelja/ica vlasti u odnosu na postavljene zahtjeve tokom prvih godinu...