11/07/2017 (Ne)uspeh u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini Iako je u BiH do sada implementirano nekoliko strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na državnom, entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko Distrikta BiH, u... 10/07/2017 Nezavisnost sudija Suda BiH Razvoj demokratije pokazuje tendenciju jačanja uloge suda. Jačanje sudske vlasti najbolji je odraz razvoja svjesti gradjana koji svoj epilog ima u uspostavljanju nezavisnog i... 05/07/2017 Prava porodilja na naknadu plate: Postojeći problemi i potencijalna rješenja U Bosni i Hercegovini postoji 12 režima naknade plate porodilje (10 kantona FBiH, RS i BDBiH). U Hercegovačko-neretvanskom kantonu naknada plate porodiljama još uvijek... 27/06/2017 Promjene Ustava BiH – između stvarnosti i politike Teško se oduprijeti utisku da se i pitanje poboljšanja ustavnih rješanja nerijetko koristi u dnevnopolitičke svrhe. Dio partija sa nacionalnim predznakom prilazi ovom problemu... 20/06/2017 Trajanje sudskih postupaka u antidiskriminacijskim predmetima Trenutna sudska praksa pokazuje kako se načelo hitnosti u antiskriminacionim postupcima često ne uvažava, odnosno nerijetke su situacije ignorisanja zahtjeva za hitnim postupanjem tokom... 08/06/2017 Evropa je rođena ovdje Oslobođenje, 5.6.2017. broj 25333: Ulaskom u EU dobijamo puno, to je najbolje organizovani vid društva u dosadašnjoj evropskoj povijesti, kaže Dževad Drino, profesor zeničkog Prava 07/06/2017 Reforma javne uprave U procesu približavanja a zatim i pridruživanja Evropskoj uniji važnu stavku predstavlja i proces reformisanja javne uprave. Krećući se evropskim putem prosperiteta Bosna i... 06/06/2017 Politike mladih u Bosni i Hercegovini Na bosanskohercegovačkom putu ka boljem životu, postavlja se bitno pitanje koje će determinirati stvaranje radnosposobnih, zdravih, sretnih i motiviranih odraslih osoba i funkcionirajućih građana,... 24/05/2017 Socijalna isključenost Roma/kinja iz bh.društva s posebnim osvrtom na položaj Roma/kinja u općini Zavidovići Nepovjerenje i strah su u velikoj mjeri prisutni kod romske populacije stoga je i uključivanje u život zajednice sporo i nedovoljno. Zbog prethodno navedenog,... 17/05/2017 Visoko obrazovanje na putu u provaliju Političke stranke univerzitete vide kao jednu u nizu prilika za zapošljavanje stranačkih kadrova i kontrolu studentske mase, a sve na uštrub kvalitetnog obrazovanja i... 03/05/2017 Prava žena i njihova podzastupljenost na svim nivoima vlasti u BiH Nije realno očekivati da će se u nekoj bliskoj budućnosti ni sustav europeizirati, ni glasač emancipirati, a ni prosječan političar „Trudeauizirati“ ... 25/04/2017 Zdravstvena zaštita u BiH Problemi decentraliziranog sistema, međunarodne politike i neophodnost reforme zdravstva: Ovakav sistem zdravstvene zaštite ne smije biti nešto s čim se građani i građanke Bosne...