21/04/2017 REAKCIJA: NEDOPUSTIVO JE POMILOVANJE RATNIH ZLOČINACA Organizacije civilnog društva u ovoj koaliciji smatraju da je potpuno nedopustivo da za najteža kršenja međunarodnog prava počinitelji mogu biti pomilovani i osuđujemo svaki... 13/04/2017 Pravna sigurnost kao determinanta ekonomskog razvoja u BiH Ako jedan od ciljeva pravne sigurnosti predstavlja efikasnost zakona, postavlja se pitanje kako onda očekivati ekonomski razvoj u BiH kada imamo situacije da u... 15/03/2017 BiH na putu ka Evropskoj uniji iz ugla rodne ravnopravnosti Jedan od osnovnih principa Evropske unije sadržan i u Osnivačkim ugovorima o EU je princip ravnopravnosti polova, jednakog tretmana i jednakih mogućnost za žene... 03/03/2017 Svjetlana Marković: Organizacije civilnog društva u procesu integracije BiH u EU S obzirom da civilno društvo ima marginalnu ulogu u političkoj debati i da je uglavnom bivalo isključeno iz rasprava o važnim pitanjima u... 23/12/2016 Nenad Veličković: Kultura, pritisak, gušenje Nacionalizam u školi, kroz procese socijalizacije, nameće svakom djetetu kolektivne kulturne vrijednosti, služeći se pri tome indoktrinacijom kao dominantnim metodom. 23/12/2016 Dražana Lepir: Javni prostor pripada nama! Bitno je naglasiti da ovdje govorimo o politčkom djelovanju, koje nam je uskraćeno ili otežano ukoliko želimo da ukažemo na nemar i političku samovolju... 22/12/2016 Za domaće nepoželjni, za međunarodnu zajednicu “nužno zlo” O poziciji organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini 02/12/2016 Radiosarajevo.ba – Zašto je Europska komisija nespremna da ukaže ko to destabilizira BiH Veoma je zanimljivo pogledati razmimoilaženja mišljenja civilnog društva i Europske komisije, posebno kada je riječ o najzanimljivijim temama u našoj državi 01/12/2016 Dnevni list: Ocjena situacije u BiH U izvješću se kroz komparativnu analizu utvrđuju podudarnosti, ali i razilaženja u odnosu na službeno izvješće Europske komisije te se u više navrata proziva... 24/11/2016 Komparativni pregled Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2016. godinu i Alternativnog izvještaja za BiH 2016 Cilj komparativne analize je da utvrdi podudarnosti i razilaženja u odnosu na Izvještaj Evropske komisije, te da ustanovi u kojoj mjeri je EK u... 14/11/2016 Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu u FBiH Za unapređenje zaštite ravnopravnosti spolova, zaštite prava povezanih sa majčinstvom, očinstvom i pravima djece 08/11/2016 Buka.com – Intergracija u EU je pitanje svih nas Bosna i Hercegovina je potencijalna kandidatkinja za članstvo u Evrpskoj Uniji. Zahtjev BiH za članstvo u zajednici evropskih država, Vijeće EU je razmotrilo...