Komparativni pregled „Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2015. godinu“ i „Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015“

prva stranicaInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH:

Komparativni pregled “Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2015. godinu” i “Alternativnog izvještaja o napretku BiH 2015” Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine

Sarajevo, decembar 2015.