Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH

Koordinator
Edo Kanlić [email protected]

Koordinirajuća organizacija

Sarajevski otvoreni centar
Podgaj 14
71 000 Sarajevo
tel: + 387 (33) 551-000
fax: + 387 (33) 551-002

www.soc.ba