O Inicijativi za monitoring evropskih integracija BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine je neformalna koalicija organizacija civilnog društva koja doprinosi praćenju reformi i nadgleda primjenu politika, prava i standarda Evropske unije, fokusirajući se na pitanja demokratizacije, vladavine prava, te ljudskih i manjinskih prava.

Vizija

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je prepoznata kao važan treći faktor u procesu evropskih integracija BiH i ima aktivnu ulogu u kreiranju politika i zahtjeva koje doprinose demokratskom procesu i vladavini prava.

Pozadina

Inicijativa je oformljena početkom 2013. godine s ciljem praćenja procesa evropskih integracija na transparentan, stručan i nestranački način. Organizacije civilnog društva uključene u rad Inicijative dijele vrijednosti koje su utemeljene na postulatima ljudskih prava, vladavine prava, jednakosti i demokratije. Misija na kojoj zasnivaju svoje djelovanje u različitim političkim i pravnim domenima jeste uređenje društva na ravnopravnim osnovama.

Principi i vrijednosti

Inicijativa za monitoring evropskih integracija svoje djelovanje temelji na slijedećim principima:

 • Pravda
 • Demokratija
 • Transparentnost
 • Vladavina prava
 • Solidarnost
 • Jednakost i različitost

Rad Inicijative počiva na sljedećim principima:

 • Antidiskriminacija – U okviru djelovanja Inicijative i njenih članica zabranjen je bilo koji oblik diskriminacije na osnovu dobi, rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, spolnog izražavanja, rodnog identiteta ili seksualne orijentacije i/ili na osnovu bilo kojeg drugog razlikovanja, a u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH;
 • Jednakost – Promovišemo  jednakost i osuđujemo sve oblike nacionalizma, a naročito diskriminaciju, zločine iz mržnje i govor mržnje na osnovu vjerske, etničke i nacionalne pripadnosti. Promovišemo slobodu (ne)identifikacije na osnovu vjerske, etničke i nacionalne pripadnosti;
 • Nezavisnost i nepristrasnost –  punopravne i pridružene članice kao i sva druga tijela i pojedinci/ke koji su dio Inicijative u svom djelovanju i obraćanju su neovisni u svom radu i imaju za obavezu izražavati nepristrasan stav i težiti vrijednostima definisanim u platformi;
 • Objektivnost – kroz pisanje i izvještavanje članice su dužne predstavljati svoje izvještaje, podneske, članke i druge pisane dokumente kao i usmeno obraćanje  u duhu odgovornosti vlasti prema javnosti i vršiti monitoring rada predstavnika vlasti, političkih partija kao i drugih učesnika/ca odgovornih u procesu vođenja društava;

Oblast djelovanja

 • Monitoring, dokumentiranje i izvještavanje;
 • Istraživanja (sistemski pristup različitim pitanjima, pregled i monitoring rada institucija, istraživanje u oblasti struktura i procesa, izrada i promocija izvještaja o stanju napretka BiH u evropskim integracijama);
 • Izgradnja kapaciteta članica (okupljanje i primanje u članstvo organizacija civilnog društva, kao i drugih zainteresiranih pojedinaca/ki koje rade na promociji vladavine prava, izgradnji demokratskog društva kao i zagovaranju ljudskih prava);
 • Zagovaranje (politika, reformi političkog/pravnog sistema, prava na jednak pristup pravdi svim građanima/kama);
 • Promovisanje rada Inicijative, odnosno njenih članica, putem web portala, društvenih mreža, medija;
 • Edukacija (istraživača/ica, predstavnika/ca vlasti, organizacija civilnog društva, šire javnosti).

Ciljne skupine

 • Predstavnici/e javnih institucija i političkih partija na slijedećim nivoima vlasti: državni, entitetski, kantonalni;
 • Predstavnici/e civilnog društva aktivni u promovisanju vladavine prava i zaštite ljudskih prava (edukativne  aktivnosti, zagovaranje, koalicije, zajedničke istraživačke aktivnosti);
 • Predstavnici međunarodnih institucija, međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija;
 • Šira javnost (informativne kampanje).

 

ČLANICE INICIJATIVE ZA MONITORING EVROPSKIH INTEGRACIJA BIH:

Asocijacija za demokratske inicijative SarajevoLogo ADI1

 

Udruženje BH NovinariBH-novinari_1_0

 

Balkanska istraživačka mreža – BIRNBIRN BIH logo

Centar za promociju civilnog društva

 

Centar za istraživačko novinarstvo

 

Centar za mlade KVARTkvart

 

Fondacija CureLogotip CURE

 

Fondacija 787

787 Logo Final Kockasti

 

Helsinški parlament građana BanjalukaLogo Hca FINAL mali

 

My Rightlogo-myright

 

Oštra nulaostra nula logo

 

Kali SaraRIC_logo_1

 

Sarajevski otvoreni centardownload

 

Transparency International

 

Udruženje Aarhus centar u BiH

 

Udruženje ”Zemlja djece”zemlja djece

 

Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanjetranzicijska pravda

 

TRIAL International

 

Vaša prava BiHlogo1vasa prava

 

Udruženje građana ”Zašto ne?”

564799_203444486444083_1943517682_n

 

Inicijativa mladih za ljudska prava

ForumZFD

 

Vanjskopolitička inicijativa BiH

 

Udruženje ”Tolerancijom protiv različitosti”

 

ORGANIZACIJE KOJE PODRŽAVAJU INICIJATIVU:

Green Council

Zeleni Neretva

Centar za socio-ekološki razvoj

Perpetuum Mobile

OKC Abrašević

Udruženje “Vesta” Tuzla

INFOHOUSE

CRVENA

ELSA Sarajevo

 

RAD INICIJATIVE JE PODRŽAN OD STRANE: 

National Endowment for Democrarcy

Fondacija Heinrich Böll