Komparativni pregled Izvještaja Evropske komisije za BiH za 2016. godinu i Alternativnog izvještaja za BiH 2016

pokit_c1f75cc0f7fe269dd0fd9bd5e24f9586Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH:

Komparativni pregled Izvještaja Evropske komisije za BiH 2016 i Alternativnog izvještaja za BiH 2016 Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH

 

Sarajevo, novembar 2016. godine