BN Televizija: Blokada evropskog puta

BN Televizija, 11.01.2019.

U prilogu BN televizije poslušajte izjavu Cristiana Dan Prede, stalnog izvjestioca Evropskog parlamenta za BiH, koji je prisustvovao okruglom stolu na temu “Trenutno stanje u procesu evropskih integracija BiH” organizovanog od strane Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH u saradnji sa Delegacijom EU u BiH.