Regulisanje finansiranja organizacija civilnog društva u FBiH iz javnih budžeta

Kompleksno administrativno ustrojstvo Bosne i Hercegovine onemogućava potpuno sagledavanje cjelokupne situacije u bilo kojoj oblasti, pa tako i u oblasti civilnog društva ili, mnogo specifičnije, u oblasti udruženja i fondacija. Nemoguće je utvrditi tačan broj registrovanih udruženja i fondacija jer se one mogu osnovati na različitim administrativnim nivoima i upisati u različite registre (njih osamnaest), u skladu sa tri važeća zakona. Na nivou Bosne i Hercegovine postoji Zbirni registar udruženja i fondacija BiH u kojem se nalazi 27.4321 registrovana pravna lica (udruženja ili fondacije), zaključno sa 1. septembrom 2021.

Veliki problem i dalje predstavlja nepostojanje unificiranog okvira za raspodjelu javnih budžetskih sredstava organizacijama i fondacijama, te nepostojanje centralizovanog sistema praćenja podataka, odnosno
procesa izdvajanja, dodjele i utroška/realizacije projekata sa jasnim rezultatima postignutim u zajednici i među ciljnim grupama. Ovakva situacija omogućava da se svake godine izdvajaju javna budžetska sredstva netransparentno, bez adekvatnih pravila i procedura što omogućava raspodjelu sredstava tako da se favorizuju organizacije koje su blagonaklone ili dobro povezane sa vladajućim strankama, dok se kompetencije i relevantnost organizacija zanemaruju.

U ovoj publikaciji, autorice Aida Daguda i Dajana Cvjetković analiziraju trenutnu regulaciju finansiranja organizacija civilnog društva u FBiH iz javnih budžeta, te daju preporuke za unaprijeđenje.

Publikacija na BHS jeziku dostupna je ovdje.

Publikacija na engleskom jeziku dostupna je ovdje.