Al Jazeera Balkans: Upitnik Evropske komisije – U toku priprema odgovora na dopunska pitanja

Prilog emitovan na Dnevniku Al Jazeere Balkans 19. augusta 2018. godine u 18h

U navedenom prilogu, koji se bavio dodatnim pitanjima Evropske komisije na odgovore iz Upitnika, izjavu ispred Inicijative za monitoring evropskih integracija dao Darko Pandurević. Istaknuti su razlozi za blagi skepticizam prisutan u civilnom društvu da će odgovori biti dati na vrijeme kao i koji su problematični aspekti cjelokupnog procesa.