Al Jazeera (Dnevnik): Nevladin sektor u BiH – indeks održivosti otkriva niz problema

Prilog emitovan na Al Jazeera (Dnevnik), 19. oktobar 2018.

Tema navedeno priloga je civilno društvo, odnosno uloga nevladinih organizacija u društvu, način finansiranja i odnos države prema nevladinom sektoru. Izjavu za Al Jazeera TV je dao i Emmanuel Mouriez, savjetnik za kulturu u ambasadi Francuske, koji je kao učesnik okruglog stola organizovanog od strane Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, kazao da institucije u BiH trebaju prepoznati značaj civilnog društva na isti način kako je to učinjeno u Evropskoj uniji.