Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji

Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji za 2019. – 2020. godinu: politički kriteriji odnosi se na političke kriterije za članstvo u EU, te sadrži i Specijalni izvještaj o lokalnim izborima u Mostaru koji su se održali u 2020. godini i uticaju COVID-19 restrikcija na zaštitu i poštivanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Kao i ostatak svijeta i BiH će 2020. godinu pamtiti po pandemiji koronavirusa. Pandemija je ukazala na postojeće manjkavosti vezane za funkcionisanje javnih nabavki u BiH. Tokom pandemije u BiH je zabilježen porast nasilja u porodici i smanjenje broja usluga dostupnih žrtvama nasilja. U augustu je u Sarajevu organizirano alternativno obilježavanje druge Bh. povorke ponosa, te je zabilježen povećan broj prijetnji upućenih aktivistima_kinjama. VM BiH usvojilo je dugo odlaganu revidiranu Državnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina koja je bila u proceduri usvajanja još od maja 2018. godine. Negativne posljedice pandemije koronavirusa su uticale na povećan broj krivičnih djela počinjenih iz mržnje, te nesrazmjerno uticala na marginalizirane grupe u BiH.

Publikacija je rezultat rada organizacija civilnog društva unutar Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine i saradnika i saradnica izvan ove koalicije.

Alternativni izvještaj na B/H/S jeziku možete preuzeti ovdje.

Alternativni izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.