Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu EU integracija (2013)

Shadow_ReportAlternativni izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija

Autor:  Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, objavljen 2013.

PDF verziju možete preuzeti ovdje.