BH Radio 1: O Zakonu o sukobu interesa sa Damirom Arnautom i Ivanom Korajlić

U saradnji sa BH Radiom 1, u njihovom otvorenom programu na temu Zakona o sukobu interesa govorili su Damir Arnaut, jedan od predlagača zakona i Ivana Korajlić iz organizacije Transparency International koja radi na zagovaranju ovog zakona.

Emisiju možete preslušati u nastavku.