BH Radio 1: Položaj i izazovi organizacija civilnog društva u BiH

Emisija emitovana na BH Radiju 1 24.7.2018. u 11:00

Gosti:

Leila Bičakčić (Centar za istraživačko novinarstvo)
Damir Zeković (Centar za promociju civilnog društva)
Dragana Dardić (Helsinški parlament građana Banja Luka)
Voditeljica: Ljiljana Pepović

Emisija tematizuje položaj organizacija civilnog društva. Sagovornici i sagovornice govore izazovima s kojima se susreću, percepcijom koju javnost ima o njima, čestim targetiranjima od strane vlasti i političara, zloupotrebljavanjem civilnog sektora, neujednačenoj zakonskoj regulativi i drugim pitanjima usko vezanim za ovu temu. Emisiju možete poslušati na linku ispod: