BHR1: Inicijativa za monitoring EU integracija u Epicentru

BHT radio, Epicentar, 16.10.2018.

U radio emisiji “Epicentar” gostovao je Rasim Ibrahimagić ispred Inicijative za monitoring Evropskih integracija, koji je predstavio okrugli sto na temu “Uloga civilnog društva u EU: izazovi i mogućnosti za BiH”, govorio je o ulozi civilnog društva u EU i mogućnostima za BiH, načinu učešća građana u procesu donošenja odluka, te drugim temama. Cijelu emisiju možete poslušati na linku.