BHRT Dnevnik: Ispunjeno samo 10 posto zahtjeva

Prilog emitovan na Dnevniku BHRT-a, 05.10.2018.

Na press konferenciji održanoj ispred Parlamenta BiH, predstavnici Inicijative za monitoring evropskih integraciji predstavili su Izvještaj o ispunjenju Decembarskih zahtjeva 2014-2018, a izjavu za televiziju BHRT dao je Rasim Ibrahimagić. Istakao je da je u mandatnom periodu 2014-2018 usvojena strategija za reformu sektora pravde u BiH, ali ostala ključna pitanja u BiH su ostala neriješena, poput usvajanja Zakona o pravima žrtava torture na nivou BiH.