BHT1 (Dnevnik): Izbori za Evropski parlament

Dnevnik BHT1, maj 2019.

U Dnevniku BHT1 televizije gostovao je Rasim Ibrahimagić, koordinator Inicijative za monitoring evropskih integracija. Tema Dnevnika bili su Izbori za Evropski parlament. Prema riječima Rasima Ibrahimagića, kada su u pitanju izbori za Evropski parlament, oni su uvjetovani onim što se dešava na nacionalnom nivou zemalja članica, a ne evropskim pitanjima. Bitno je naglastiti da Evropski parlament ima kontrolne mehanizme u odnosu na Evropsku komisiju, a to je značajno za proširenje Evropske unije. Bosna i Hercegovina ne treba da se nada, BiH treba da radi na svojim reformskim procesima. Bosna i Hercegovina ima uslove koji su postavljeni pred nju i koje treba ispuniti, poput uspostavljanja vlasti. Ne treba čekati korake Evropske unije, već trebamo početi sami rješavati naše probleme.