BHT1 – Napredak i reforme BiH

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je 22.09.2015. godine održala prezentaciju i diskusiju na kojoj  se govorilo o zapažanjima iz Alternativnog izvještaju o napretku BiH 2015 na putu ka članstvu u Evropskoj uniji ali i o reformskom pristupu EU prema BiH. Alternativni izvještaj o napretku predstavlja aktuelno stanje EU integracija Bosne i Hercegovine iz ugla organizacija civilnog društva, s ciljem uticanja na formulisanje zvaničnog Izvještaja o napretku, koji kreira Evropska komisija i koji se objavljuje svake godine u oktobru.

BHT1: 22.09.2015.