Boljim Zakonom o ombudsmanu do bolje zaštite prava građana_ki

0001Predstavnici_e Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine zadnja dva dana su učestvovali na sastanku radne grupe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koja se bavi izradom novog Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH je u julu 2015. došla do teksta nacrta zakona koji je do tada nastao u radnoj grupi Ministarstva. Analizom se pokazalo da nacrt zakona ne zadovoljava međunarodne preporuke i kriterije (Venecijanska komisija, ICC komitet), te smo se tada odlučili da izradimo model alternativnog zakona. Zakon je dostupan OVDJE.

Na sjednici radne grupe predstavili smo naša rješenja, fokusirajući se na proširenje i jasnije definisanje nadležnosti Institucije, te uvođenje nove nadležnosti nacionalnog preventivnog mehanizma. Predložili smo da se Institiciji eksplicitno dodijeli mogućnost da poduzima zakonodavne inicijative i inicijative za apstraktnu kontrolu ustavnosti. Po našem prijedlogu, Institucija ombudsmena ima četiri ombudsmena, kako bi se uklonila postojeća indirektna diskriminacija ostalih. Ombudsmena bira idalje parlament, ali postupak ne provodi ad-hoc nego (stalna) Zajednička komisija za ljudska prava bh. parlament. Imajući na umu preklapanje posla i neefikasnost postojećeg sistema, naš prijedlog predviđa i podjelu posla između četiri ombudsmena, tako da svaki od ombudsmena vrši dio nadležnosti Intitucije. Po ovom prijedlog imali bi ombudsmena za ravnopravnost spolova, ombudsmena za ravnopravnost naroda i manjina, ombudsmena za politička i građanska prava i ombudsmena za demokratiju i društvenu solidarnost. Podjela posla mora omogućiti da svaki od ombudsmena vrši samostalno svoj posao, te da ga drugi ombudsmeni ne mogu blokirati u donošenju preporuka u konkretnim slučajevima, kao što je to bio slučaj u prošlosti. Alternativni model zakona predviđa i jačanje finansijske nezavisnosti institucije, ali i bolje odredbe kada govorimo o provedbi postupka ispitivanja u slučaju pritižbi građana_ki te provedbi preporuka koje Institucija izdaje.

Članice i članovi radne grupe Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH pokazali su zainteresovanost za predložena rješenja te se radna grupa odlučila da pristupi značajnim izmjenama nacrta koji je do tada postojao. Radna grupa je preuzela veliki broj odredbi iz modela zakona, kao što su članovi koji regulišu nadležnosti Institucije i postupak ispitivanja.

Vjerujemo da je ovaj jedinstveni doprinos Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH veliki korak naprijed, te se nadamo da će Ministarstvo u narednom periodu idalje koristiti naš model zakona i naše obrazloženje kako bi se došlo do finalne verzije nacrta novog Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, koji će se uputiti u parlamentarnu proceduru. Inicijativa će i dalje pratiti ovaj proces.