BOSNIA DAILY: Napredak samo formalan: Alternativni izvještaj 2016

pokit_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefcBosnia Daily, 27.07.2016. god.

U Bosnia Daily možete pronaći članak o Alternativnom Izvještaju za BiH 2016.

Članak u PDF formatu je dostupan OVDJE.