BUKA: Infografika: Izborom Vlade Republike Srpske zanemaruje se polovina stanovništva BiH!

vlada-rsPreuzeto sa: buka.com

Piše: Maja Isović

Organizacije civilnog društva zbog toga će opet razmotriti mogućnost pokretanja kolektivnih tužbi protiv države i entiteta kako bi ovo kršenje zakona imalo i sudski epilog.

“Pri izboru vlada Federacije BiH i Vijeća ministara BiH nemojte kršiti Zakon o ravnopravnosti polova BiH”, upozoravaju iz nevladinog sektora.

Potvrđivanjem nove Vlade Republike Srpske u noći srijedu na četvrtak dobili smo izvršnu vlast u jednom od dva entiteta. Na čelu ove vlade ostaje Željka Cvijanović.

“Nažalost, kada govorimo o broju ministrica nije postignut napredak. Naprotiv. I dok smo u prošlom mandatu imali pet ministrica, u ovoj novoj vladi imamo samo tri ministrice. Zakon o ravnopravnosti spolova BiH, u svome članu 20, ali i međunarodni dokumenti, koje je potpisala Bosna i Hercegovina, predviđaju ravnopravnu zastupljenost spolova kao obavezujuću normu. Mora biti minimalno 40% manje zastupljenog spola kako bi govorili/e o ravnopravnosti”, ističe se u saopštenju koje potpisuju Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i Ženska mreža BiH.

Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH su već u nekoliko saopštenja i dopisa u oktobru i novembru pozivali/e bh. političke stranke i institucije da ispoštuju ove odredbe i da iz političkog procesa ne isključe polovinu stanovništva Bosne i Hercegovine.

“Nažalost, isključivanje se opet ponovilo i zakon nije ispoštovan. Organizacije civilnog društva zbog toga će opet razmotriti mogućnost pokretanja kolektivnih tužbi protiv države i entiteta kako bi ovo kršenje zakona imalo i sudski epilog”, ističu.

 

Infografika: Sarajevski otvoreni centar

Pozivaju institucije nadležne za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova – Agenciju za ravnopravnost spolova BiH, Gender centar FBIH i Gender centar RS – da javno reaguju na ovo kršenje i da sve učine kako se ovo ne bi ponovilo pri izboru Vlade Federacije i Vijeća ministara BiH.

“Pozivamo političke stranke uključene u formiranje vlasti na nivou Federacije i države da vode računa pri imenovanju svoga kadra. Ravnopravna zastupljenost oba spola nije nešto oko čega se može diskutovati, nego se ovdje radi o civilizacijskoj, ali i zakonskoj obavezi”, napominju iz Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH (www.eu-monitoring.ba) i Ženske mreže BiH (www.zenskamreza.ba)