DEI: Poziv za učešće na seminarima u četvrtom kvartalu 2015.

baner obrazovanje2Direkcija za evropske integracije će u četvrtom kvartalu 2015. godine organizirati seminare iz našeg Programa obrazovanja iz oblasti evropskih integracija „Učimo o EU- dokučimo EU”. Svi seminari će se održati u Sarajevu.

Zainteresirani_e za učešće na obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca, koji je dostupan OVDJE.

Popunjen prijavni obrazac se može dostaviti faxom na broj 033 255-001, ili mailom na adresu [email protected] do datuma koji je naznačen za svaku obuku, a na web stranici Direkcije, narednog radnog dana nakon zadnjeg roka za prijavljivanje, biće objavljenja lista polaznika_ca čije prijave za učešće su prihvaćene, sa tačnim mjestom i satnicom održavanja seminara.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu sa odredbama Odluke o uvjetima i načinu učešća na obukama iz oblasti evropskih integracija. Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon broj 033 255 013. ili na adresu [email protected].

Listu seminara i više informacija pogledajte na web stranici Direkcije za evropske integracije BiH.