Dnevni list: BiH ipak nije odgovorila na sva pitanja iz Upitnika Evropske komisije?

Tekst objavljen u novinama Dnevni list, februar 2019.

Inicijativa za monitoring europskih integracija BiH smatra da potvrđivanje odgovora u Vijeću ministara BiH na dodatna pitanja iz Upitnika Europske komisije ne može biti okarakterizirano stavom da je BiH završila sve, kako je to ustvrdio predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić. “I nakon čekanja i kašnjenja, odgovor BiH na više od 20 dodatnih pitanja iz različitih oblasti glasi: “Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija” priopćila je ova nevladina organizacija iz koje navode da (13) odluka Ustavnog suda BiH, kao i da je zastupljen i velik broj pitanja iz poglavlja 22. regionalne politike i koordinacija strukturnih instrumenata te poglavlje 26. Obrazovanje i kultura. “Zabrinjavajuće je da mehanizam koordinacije nije uspio odgovoriti na vrlo jednostavna pitanja iz oblasti obrazovanja, kao što su nadležnosti i uloge pojedinih ministarstava na različitim razinama, potom informacije o aktivnostima Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koliko često se sastajala Konferencija ministara obrazovanja u BiH, koje su nadležnosti i odgovornosti pedagoških zavoda itd.“, stoji u reagiranju Inicijative u kojem se, nadalje, tvrdi da nisu pripremljeni odgovori ni na pitanje o aranžmanima za registraciju privatnih obrazovnih ustanova, o strategijama i reformama sustava obrazovanja i informacije o provedbi Akcijskog plana za izradu i provedbu Kvalifikacijskog okvira u BiH 2014.-2020. Nadalje, nisu navedeni podaci o provedbi referentnog okvira EU (Obrazovanje i obuka 2020) koji su dostupni kod državne agencije za statistiku niti su dostavljene informacije o kontinuiranom usavršavanju nastavnog kadra “Posebno, ističemo da BiH nije pripremila informacije o provedbi zajedničke jezgre nastavnih planova i programa na svim razinama vlasti u zemlji niti o tome kakvi su postojeći aranžmani za prelazak učenika iz nadležnosti jednog pod nadležnost drugog obrazovnog tijela. Očito je da su institucije u BiH još jednom neuredno i nepravodobno obavile svoje obveze na putu europskih integracija i da mehanizam koordinacije nije uspio pokazati svoju efikasnost ni na drugom ispitu u vidu pripreme odgovora na dodatna pitanja Europske komisije. Nerazumno je reći da institucije u BiH nisu u mogućnosti dostaviti odgovor na neko pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija dok, s druge strane, postoji stalna potreba naglašavanja da je čak više od tisuću (1.000) državnih službenika uključeno u proces pripreme odgovora”, navodi Inicijativa za monitoring europskih integracija BiH te poziva vlasti, u prvom redu Vijeće ministara BiH i Direkciju za europske integracije, da upoznaju javnost o razlozima nedavanja odgovora na pojedina dodatna pitanja.