Dnevni list: EU neprestano ublažava uvjete za napredak na putu ka EU

dnevni list

Dnevni list, 19.07.2016. godine

Inicijativa za monitoring europskih integracija BiH, kao koalicija trideset organizacija civilnog društva, u Sarajevu je upriličiti prezentaciju i diskusiju na kojoj će se govoriti o napretku BiH u procesu eu. integracija iz perspektive organizacija civilnog društva te o reformskom pristupu EU-a prema BiH.

Alternativni izvještaj za BiH predstavlja pregled aktualnog stanja ljudskih prava u BiH iz kuta organizacija civilnog društva s ciljem utjecanja na formuliranje zvaničnog Izvještaja za BiH, koji sačinjava Europska komisija i koji se objavljuje svake godine u listopadu.

Kompletan tekst možete pročitati ovdje.