Finansiranje organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini prema standardima Evropske unije u procesu pridruživanja

Juni, 2020.

Finansiranje organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini prema standardima Evropske unije u procesu pridruživanja, autorice Lejle Gačanice

(Ova publikacija predstavlja prvu od ukupno dvije na temu uloge organizacija civilnog društva u kreiranju politika u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji – da li i kako organizacije civilnog društva prioritiziraju proces pridruživanja EU, posebno šta EU finansira u BiH kada je u pitanju proces EU integracija.)

Fokus ove publikacije je uloga OCD-a u BiH kroz programe i politike finansiranja od strane EU. Često se ponavlja u zvaničnim EU izjavama i izvještajima da je “osnaženo civilno društvo krucijalna komponenta jednog demokratskog sistema i da treba biti prepoznato kao takvo od strane državnih institucija”. Ipak, u smislu razumijevanja kako osnaživanje i rad OCD-a, kroz različite opcije finansiranja koje nudi EU, utiče i doprinosi procesu proširenja, potrebno je pogledati šta je i kako bilo finansirano, te šta su rezultati.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.