Glassrpske.com – Pitanja iz Brisela nova noćna mora BiH

Tekst objavljen na portalu Glas Srpske dana 22.6.2018.
Бањалука – Европска комисија упутила је БиХ нови пакет са више од 600 додатних питања која ће домаће власти ставити пред нова искушења јер је и на основни упитник одговорено уз много муке и са великим закашњењем.
БиХ је прије нешто више од двије године предала Европској комисији апликацију за чланство у ЕУ,која је њен стратешки циљ, послије чега је из Брисела стигао упитник са 3.242 питања. Одговори су, послије много несугласица у вези са њиховим садржајем, а на крају и преводом, у супротном смјеру отишли у фебруару ове године. Они треба да послуже као инструмент Европској комисији у оцјени спремности земље која је поднијела захтјев за чланство да стекне статус кандидата и отвори преговоре о приступању ЕУ. Да би заузели коначан став у БиХ је стигао нови контингент у којем су додатна питања чији је циљ да појасне упућене одговоре, али и нека потпуно нова.
Највише додатних питања, 106, односи се на политички критеријум, а затим слиједе економија, социјална политика и запошљавање, транспортна политика, образовање и култура. Европски званичници су, између осталог, затражили више детаља о заштити виталног националног интереса, процедури усвајања аката по хитном поступку, раду судија и тужилаца, борби против тероризма и корупције, безбједности хране, статистици, квалитету воде и ваздуха, те активностима које се односе на реализацију одлуке Европског суда за људска права у предмету “Сејдић и Финци”. У неким областима достављена су потпуно нова питања док су у једном дијелу тражена додатна појашњења раније датих одговора на основни упитник Европске комисије.
Прве обавезе у креирању одговора на нови пакет питања има Дирекција за европске интеграције БиХкоја треба да их преведе са енглеског језика, након чега ће надлежне институције почети са припремом одговора.
– Европска комисија је дала рок од три мјесеци за додатна питања у сврху припреме мишљења о захтјеву за чланство у ЕУ. Када потпуни одговори буду потврђени, биће преведени на енглески језик – рекао је директор Дирекције за европске интеграције Един Дилберовић.
Министар за економске односе и регионалну сарадњу РС Златан Клокић је казао да је било очекивано да стигну нова питања из Брисела.
– Влада и остале институције РС ће одговорити на питања која су у њиховој надлежности, али ће одговори као и претходни морати бити усаглашени кроз механизам координације. Тешко је прогнозирати да ли ће БиХ на вријеме урадити добијени задатак. Када смо добили упитник у децембру 2016. године требало нам је дуже од године да одговори буду усаглашени и достављени Европској комисији, тако да је тешко говорити о роковима када је БиХ у питању и да ли ће они бити поштовани. Све ће зависити од политичке воље и спремности свих страна да примјењују механизам координације рекао је Клокић.
Иницијатива за мониторинг европских интеграцијаБиХ јуче је саопштила да је тешко очекивати да буде поштован рок од три мјесеца, посебно имајући у виду да је изборна кампања незванично почела и да ће пажња и труд бити усмјерени на друга питања. Подсјетили су да је БиХ било потребно 14 мјесеци у времену када није било избора да одговори на основна питања из упитника, иако је рок Европске комисије био шест мјесеци.
* Каква је процедура за одређивање виталног националног интереса и како се она одређује за државни ниво? Каква је улога Уставног суда БиХ у том погледу?
* Колико је случајева у којима нису примијењене пресуде Уставног суда БиХ довело до покретања кривичних поступака?
* Која је законска основа за принцип “конститутивних народа” и како је она у вези са принципом једнакости свих грађана без обзира на њихову етничку припадност?
* Да ли се Савјет министара БиХ, на било који формални начин, савјетује са општинама, у погледу припреме закона које ће утицати на њих или у чију примјену ће бити укључене општине? Молимо вас да наведете примјере, ако их има.
* Шта је фокус извјештаја о средњорочним/годишњим плановима и програмима?
* Разјасните питање могућих жалби на независност правосуђа и аутономију тужилаца (Да ли је било икаквих жалби? Ако је одговор да, како су оне разматране?)
* Разјасните интеракцију између Суда БиХ и ентитетског правосуђа и да ли пресуде Суда БиХутичу на јуриспруденцију других судова у земљи?
* Појасните како се провјерава интегритет судија и тужилаца током њихове каријере?
* Детаљне и одвојене информације о компликованим случајевима ратних злочина који укључују више и високе званичнике и мјере које су власти предузеле за надзор и праћење ових случајева.
* Детаљне информације о тренутним суђењима за ратне злочине који су у застоју због недоступности осумњичених.
* Молимо вас да нам пружите информације у вези са примјеном одлуке Европског суда за људска права у случају “Сејдић и Финци” и релевантне пресуде против БиХ о дискриминацији, укључујући планиране мјере за обезбјеђење њихове потпуне примјене.