HNS BiH: Skandaloznim političkim djelovanjem ‘pro-bosanski’ nevladin sektor želi monopol i na ljudska prava

HNS BiH, oktobar 2019., LINK

Nevladina organizacija „Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH“ iz Sarajeva u javnost je plasirala spin kako seHrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine (HNS) „lažno predstavlja pred tijelima UN-a“, bez navođenja ijednog argumenta protiv sadržaja inicijative koju je HNS pokrenuo prema diplomatskim predstavništvima pri UN-u u Ženevi u namjeri da se zemlje članice informiraju o kršenjima temeljnih građanskih, političkih i ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

HNS je kao organizacija koja štiti i promiče građanska, politička i ljudska prava upoznao države UN-a s neizvršavanjem odluka Ustavnog suda BiH koje se odnose na kršenje temeljnih prava kad je u pitanju predstavljanje jednog čitavog naroda, kao i snemogućnošćuodržavanja izbora na lokalnoj razini (Mostar). Također, HNS je upoznao diplomatska predstavništva s kršenjem jednakopravne zastupljenosti tri službena jezika Bosne i Hercegovine odnosno nepostojanje javnog medija na hrvatskom jeziku, prijetnjama novinarima, te neprovođenjem istraga o slučajevima hrvatskih civilnih žrtava rata i poraća u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo, o tim eklatantnim kršenjima ljudskih prava na koje je HNS upozorio stalna predstavništva u Ženevi u pismu „Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH“ nema ni riječi.

Iako se navedena nevladina organizacijabavi političkim analizama i komentarima, ustavnim promjenama i brojnim drugim političkim pitanjima, ona uzima sebi za pravo prozivati HNSte ga definirati kaoisključivo političku organizaciju. Vrhunac licemjerjapredstavlja lažno i netočnopredstavljanje odredbi Statuta HNS-a.Na taj način još se jednom potvrđuje činjenica sustavne  histerije ‘pro-bosanskog’ (odnosno bošnjačkog) nevladinog sektora kao i političkih aktera koji koriste priliku kako bi, kao i uvijek, neumjesno napadali legitimno djelovanje hrvatskih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Napominjemo kako su pojedini članovi gore spomenute nevladine organizacije, koji su se u Ženevi predstavili kao zaštitnici LGBTI prava, i to u ime jedne treće organizacije, jer „Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH“ nije bila nazočna tom sastanku, zlorabili svoj nastup, te su na vrlo perfidan način otuđili materijale HNS-a i agresivno istupaliprotiv HNS-a u jednoj od dvorana UN-a.Njihovo djelovanje predstavlja klasičnu odmazdu protiv jedne legitimne organizacije čiji je cilj zaštita i promidžba građanskih, političkih i ljudskih prava. Hrvatski narodni sabor BiH je pismom upozorio na njihovo ponašanje i odmazdu protiv drugih organizacija, što je protivno relevantnim aktima tijela UN-a.

Na kraju, HNS u cijelosti odbacuje konstrukcije gore spomenute nevladine organizacije koja je svojom reakcijom potvrdila ispravnost teza koje su predstavljene pred UN-om i poteza HNS-a.