Dnevni list: Inicijativa za monitoring europskih integracija o radu bh. vlasti: Ispunjeno 10% Prosinačkih zahtjeva

                                                                     

Članak objavljen u novinama Dnevni list, 06.10.2018.

Inicijativa za monitoring europskih integracija o radu bh. vlasti: Ispunjeno 10% Prosinačkih zahtjeva Inicijativa za monitoring europskih integracija BiH, kao koalicija četrdeset organizacija civilnog društva, predstavila je Jučer Izvještaj o ispunjenju Prosinačkih zahtjeva za period 2014.-2018. godina. Izvještaj obuhvaća 78 zahtjeva koji su predstavljali listu prioritetnih obveza za nositelje vlasti na svim razinama, a bavili su se pitanjima funkcioniranja države, vladavine prava i ljudskih prava. Prema podacima Inicijative, ispunjeno je svega deset posto tih zahtjeva. Djelomično je ispunjeno 21,79% zahtjeva, dok je potpuno neispunjenih ostalo 67,95% zahtjeva, odnosno više od dvije trećine od ukupnog broja zahtjeva. Najbolji rezultati zabilježeni su u oblasti vladavine prava, dok najlošiju ocjenu ima oblast demokracije i funkcioniranja države.