Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH: Procedura za imenovanje ombudsmena za ljudska prava je morala biti transparentnija

Oba doma Parlamentarne skupštine BiH su na posljednjim sjednicama izglasala imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava BiH. Imenovani su Jasminka Džumhur, Nevenko Vranješ i Nives Jukić. Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine (Inicijativa) je u protekla tri mjeseca s pažnjom pratila proces ovog imenovanja.

Iako su članovi_ce Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava BiH (Komisija) imenovani u julu 2021. godine, konstituirajuća sjednica ovog tijela je održana tek u martu 2022. godine. U međuvremenu je istekao mandat prethodnom sazivu ombudsmena. Pet sjednica je održano u martu, maju, julu i avgustu. Mjesecima se kasnilo sa početkom rada, a Komisija je u toku ljeta ubrzala proces kako bi aktuelni saziv parlamenta imenovao nove ombudsmene.

Obzirom da Komisija nije na adekvatan način promovisala svoj rad sa ciljem uključivanja zainteresovanih strana, a prevashodno civilnog društva, Inicijativa je tek nakon druge sjednice počela aktivno pratiti rad i proces imenovanja. Inicijativa je Komisiji ukazala na manjkavosti Poslovnika, kojim nije predviđeno konsultovanje sa organizacijama civilnog društva koja se bave pitanjima zaštite i promocije ljudskih prava i građanskih sloboda. Iako je jedna članica Komisije predložila izmjenu Poslovnika, ta tačka nije uvrštena na dnevni red treće sjednice. Komisija je ovu odluku branila pozivajući se na Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine koji je ne obvezuje da formalno u proces uključi i civilno društvo. Time je Komisija u potpunosti zanemarila preporuke međunarodnih tijela kojima se ukazuje na nedostatke Zakona upravo u dijelu koji se odnosi na transparentnost procesa izbora i imenovanja, odnosno na neprovođenje širih konsultacija. Komisija je tako propustila priliku da u ovom procesu ispoštuje te preporuke kroz svoje akte i time unaprijedi transparentnost procesa odredbama koje nisu protivne odredbama Zakona.

“Proces imenovanja ombudsmena je još jednom pokazao neophodnost izmjena Zakona o ombudsmenima za ljudska prava. Ovaj Zakon zanemaruje ulogu civilnog društva i drugih zainteresovanih strana u procesu imenovanja, a organizacije civilnog društva su česti korisnici mehanizama zaštite ljudskih prava koje nudi Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH”, poručio je Edo Kanlić, koordinator Inicijative.

Izmjene ovog Zakona su važne i s aspekta evropskih integracija. Njima se ombudsmenima daje mandat Preventivnog mehanizma u Bosni i Hercegovini u skladu sa Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja, čime se ispunjava dio jednog od 14 prioriteta koje je Evropska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu. Inicijativa je 2021. godine uputila svoje amandmane na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Nijedan prijedlog upućen od strane civilnog društva nije uvršten u Prijedlog zakona.

To ukazuje na generalni problem odnosa institucija prema civilnom društvu.

“Komisija za imenovanje ombudsmena je svojim stavovima i komunikacijom pokazala da civilno društvo ne gleda kao partnera, već kao remetilački faktor koji im se miješa u posao. To je duboko zabrinjavajuće, uzimajući u obzir važnost saradnje institucija sa civilnom društvom u polju zaštite ljudskih prava i građanskih sloboda. Naglašavamo da ova saradnja nije važna zbog međunarodnih tijela, već zbog jačanja demokratskih principa u Bosni i Hercegovini i što efikasnije zaštite ljudskih prava u našoj zemlji”, zaključio je Kanlić.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija će nastaviti pratiti rad Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i zagovarati izmjene Zakona u skladu sa evropskim standardima i preporukama. Organizacije civilnog društva nastaviće pružati svoju ekspertizu i podršku zajedničkom unapređenju stanja ljudskih prava i građanskih sloboda u Bosni i Hercegovini.