Interne procedure za zaštitu of diskriminacije – Jaz između teorije i prakse

Februar, 2019

Interne procedure za zaštitu od diskriminacije – Jaz između teorije i prakse, autora Midhata Izmirlije.

Brojni međunarodni sporazumi kojima je Bosna i Hercegovina pristupila, kao i ustavi koji su na snazi garantuju zabranu različitih oblika diskriminacije. Prava propisana međunarodnim dokumentima i ustavnim odredbama pretočena su u zakonske odredbe kroz Zakon o zabrani diskriminacije, ali i Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije iz 2016. godine, sva javna tijela i ostala pravna lica obavezna su osigurati učinkovite interne procedure za zaštitu od diskriminacije.

Kao principi za interni postupak za zaštitu od diskriminacije navode se određenost, svrha postupka, zakonitost, dobrovoljnost, dostupnost, nepristrasnost, efikasnost i ekonomičnost, diskretnost te konačnost postupka i izvršivost odluke. Praksa pokazuje da ne postoje posebni pravilnici kojima se uvode interne procedure za zaštitu od seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, mobinga i drugih oblika diskriminacije, odnosno da ne postoje pravila kojima se na sistemski način tretira pitanje zaštite od diskriminacije unutar javnih tijela i pravnih lica. Ukoliko ovakve odredbe postoje, one su u sklopu drugih akata na koje su ova pravna lica obavezna
po osnovu drugih posebnih zakona.

Kao pozitivan primjer mogu se navesti Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kojima je uvedena interna procedura koja služi osobi izloženoj navodnom neželjenom ponašanju da ovakvo ponašanje zaustavi u dobroj vjeri. Organizacije civilnog društva su takođe već ranije objavile Smjernice za donošenje pravilnika o nediskriminaciji u institucijama sa modelom pravilnika.