Javnom objavom materijala za sjednice zakonodavnih organa do povećanja transparentnosti rada

parlament fbih(6)

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH smatra da u cilju povećanja transparentnosti rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH postoji objektivna potreba da se materijali uz dnevni red sjednica objavljuju prije njihovog održavanja. Također, neophodno je da se objavljuju i informacije o terminima zasjedanja radnih tijela – odbora i komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Predlažemo da se informacije o pitanjima o kojima se raspravlja pred Predstavničkim domom i njegovim radnim tijelima objavljuju putem zvanične web stranice Parlamenta Federacije BiH. Ovakav prijelog ima i pravno utemeljenje, kako u Poslovniku o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, tako i u odredbama Programa rada ovog doma, na mjestima gdje se poziva i obavezuje na transparentnost rada.

Napominjemo da ovakvu praksu već duže vrijeme primjenjuju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske, te Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Pristup zakonodavnih organa u kojem se sve informacije objavljuju putem zvaničnih web stranica doprinosi povećanju transparentnosti njihovog rada.

Sarajevo, 11.02.2016. god.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH