Ključni dokumenti za proces EU integracija i dalje se usvajaju iza zatvorenih vrata

denis zvizdic

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH smatra da je Vijeće ministara pokazalo potpuno nepoštovanje osnovnih principa transparentnosti rada vlasti prilikom usvajanja Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Praksa netransparentnog usvajanja ključnih dokumenata za EU integracije Bosne i Hercegovine, kakvu smo imali prilike vidjeti i prilikom usvajanja Reformske agende, ovim je postupkom dovedena do potpunog apsurda.

Nevjerovatna je činjenica da je javnost u Bosni i Hercegovini saznala da je usvojen mehanizam koordinacije – jedno od ključnih pitanja u BiH – tek petnaest dana poslije njegovog usvajanja i to ne od institucije koja ga je usvojila, već od medija koji su ovu odluku pronašli u Službenom listu BiH. Mehanizam koordinacije je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH koja je održana 26.1.2016. bez znanja javnosti, o kojoj nema nikakvog traga u redovnim izvještajima o sjednicama koje ovo tijelo objavljuje i koju je Vijeće ministara doslovno držalo u tajnosti sve do danas.

Štaviše, ova je institucija i nakon održane sjednice 26.1.2016. na svojoj zvaničnoj stranici nastavila objavljivati izjave predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, Denisa Zvizdića, u kojima se o ovom mehanizmu govorilo u budućem vremenu, iako je u tom trenutku već bio usvojen. Jedna od takvih izjava data je i prilikom posjete šefa Odjela za Zapadni Balkan u Evropskoj službi vanjskih poslova, Eduarda Auera (8.2.2016.), kada je Zvizdić doslovno izjavio “da se očekuje usvajanje efikasnog mehanizma koordinacije utemeljenog na ustavnim kompetencijama svih nivoa vlasti u BiH.”

Neshvatljivo je ovakvo ponašanje najvišeg tijela izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, koje na ovaj način ne samo da narušava ionako slabo povjerenje građana i građanki u institucije sistema, već dodatno ugrožava kredibilitet Bosne i Hercegovine u procesu EU integracija i to u trenutku kada se sprema da podnese zvaničnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.

Sarajevo, 11.02.2016. god.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija u BiH