Komentar na prijedlog amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskrimnacije BiH

komentarVijeće ministara BiH utvrdilo je i u zakonodavnu proceduru uputilo prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Poslanici/e u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na sjednici zakazanoj za 24. maj, u drugom čitanju diskutovati će i o setu amandmana nanavedeni Zakon upućenim od zastupnika Borislava Bojića i Nikole Lovrinovića, te delegata Halida Genjca.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH izradila je Komentar na prijedlog amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH, kroz koji se javnost može upoznati sa dobrim, ali i štetnim stranama dostavljenih amandmana.

Sarajevo, maj 2016.