Komentar na prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i prijedlozi amandmana za unaprjeđenje prijedloga zakona

hrp20Sarajevo, mart 2016. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je u martu 2016. dostavilo dopunjen i revidiran prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH, čije aktivnosti koordinira Sarajevski otvoreni centar, izradila je Komentar na prijedlog Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i prijedloge amandmana za unaprjeđenje prijedloga zakona.