Komentari na Strategiju komuniciranja o pristupanju BiH EU

Februar, 2018

Cilj ovih komentara je da pomognu unaprjeđenje teksta Strategije, te da eventualno pomognu njenu što efikasniju sprovedbu. Imajući u vidu značaj pravilnog komuniciranja poruka vezanih za proces evropskih integracija široj javnosti, komentari su također usmjereni i ka što jasnijem definisanju relevantnih učesnika u procesu, njihovom koordinisanom pristupu komuniciranju vezanom za proces evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Također, želja nam je da ovaj strateški dokument u svom konačnom obliku bude inspirativan, usmjeravajući i mobilizirajući kako za stručnu, tako i širu javnost, te medije. Dokument će biti dostavljen Vijeću ministara BiH.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.