Nova BH: BiH ipak platila članarinu IPU

Dnevnik, Nova BH, oktobar 2019.

Bosna i Hercegovina mogla je ostati bez članstva u još jednom međunarodnom parlamentarnom tijelu. Rasim Ibrahimagić, koordinator Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, komentarisao je za Dnevnik Nova BH preuzimanje obaveza od strane Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, bez procjene svojih kapaciteta.