Nova BH: Neodgovorena pitanja iz upitnika

Prilog emitovan na Nova BH, mart 2019.

Iako je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić potvrdio da je BiH završila sa procesom odgovaranja na dodatna pitanja, iz Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH upozoravaju da ipak nije odgovoreno na preko 20 pitanja, odnosno odgovor na ova pitanja je “Nismo u mogućnost dati odgovor na ovo pitanja zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija”. Neka od pitanja na koja nije bilo odgovora jesu koliko se puta sastajala Konferencija ministara obrazovanja BiH, zašto nije došlo do izvršenja 13 presuda Ustavnog suda BiH, kao i neka pitanja iz oblasti obrazovanja i kulture.