NTV Hayat: CIK postupila u suprotnosti sa Ustavom Federacije BiH

Prilog objavljen na NTV Hayat, mart 2019.

Centralna izborna komisija donijela je odluku o dodjeli mandata delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu dopunskih kriterija i procedura koje je sama propisala. Inicijativa za monitoring evropskih integracija reagovala je na ovu odluku Centralne izborne komisije navodeći da je ista u suprotnosti sa Ustavom FBiH, obzirom da Ustav propisuje da delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH biraju kantonalne skupštine iz reda svojih delegata, što znači da je CIK derogirala Ustav dodjeljivanjem mandata osobama koje nisu ni izabrane u kantonalne skupštine.