O nevladinim organizacijama bez nevladinih organizacija

Pozivamo Vijeće ministara BiH da ne usvoji prijedlog izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH // Zakon prvo mora proći javne konsultacije, a onda u proceduru

vijece ministara 01042014Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH pozdravlja napore Ministarstva pravde BiH da doprinese razvoju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.  Izmjene i dopune Zakona o udruženjima i fondacijama predstavljaju jedan od ključnih koraka kojim bi država na jednoj strani garantovala slobodu udruživanja građana i transparentnost rada organizacija civilnog društva, a na drugoj  način finansiranja organizacija civilnog društva od strane države.

No, način na koji je Ministarstvo pravde BiH u proceduru stavilo izmjene postojećeg Zakona su nedopustive i pravno neutemeljene. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH je prije nekoliko sedmica bio na dnevnom redu Vijeća ministara BiH i tada je, iz nepoznatih razloga, vraćen Ministarstvu pravde BiH, te nije razmatran na sjednici Vijeća ministara.

Pozivajući se na Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u BiH i na Pravilnik za provođenje pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u Ministarstvu pravde BiH, organizacije članice naše Inicijative su tada uputile poziv Ministarstvu pravde sa molbom da se na web stranici objavi tekst zakona, ali nam je rečeno da to nije moguće. Razlozi nam nisu saopšteni. Nadajući se da će Ministarstvo ipak objaviti tekst Zakona i da će se zakona naći u javnim konsultacijama, nismo željeli da vršimo daljnji pritisak.

Tim više smo razočarani izjavom glasnogovornice Ministarstva pravde, koja je javnost netačno informirala kako su u pripremi Zakona konsutirali nevladine organizacije, te najavila da će Ministarstvo ubrzo uputiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama na Vijeće ministara.

Pozivamo Vijeće ministara BiH:

  • da javno objavi i dostavi Izvještaj o sprovedenim konsultacijama na koje se poziva Ministarstvo pravde BiH, a u skladu sa primjenom postojećih Pravila i Pravilnika za konsultacije, na način kako je to propisano;
  • da organizacije civilnog društva počne posmatrati kao partnere, a ne neprijatelje, te da sa njima stupi u stalan i intezivan dijalog, radeći zajedno za dobro građana i građanki;
  • da što prije ozbiljno i odgovorno pristupi pitanju promocije i podrške razvoja civilnog društva, te da usvoji strategiju za razvoj civilnog društva i osnuje državni fond za razvoj civilnog društva koji će pružiti sveobuhvatnu, između ostalog i finansijsku, podršku organizacijama civilnog društva.

Jasno i glasno poručujemo: Organizacije civilnog društva u BiH su treći stub društva i  imaju dovoljno znanja, iskustava i kapaciteta da se na legitiman način suprostave nedemokratkom načinu donošenja zakona i odluka u BiH.