Oslobođenje: EU nema sagovornike u BiH

Text objavljen u novinama Oslobođenje, 06.12.2018.

Predstavnici Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH sastali su se u Bruxellesu sa Cristianom Dan Pređom, izvjestiocem Evropskog parlamenta za BiH. Komisija za vanjske  poslove EP-a danas glasa o nacrtu izvještaja EP-a o BiH. “Preda je naglasio da je pasivnost političkih aktera u BiH dovela do toga da EU naprosto nema sagovornike u BiH. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, koji je trebao biti ključna tačka u komunikaciji,
i dalje ne funkcioniše”, navodi se iz Inicijative, uz isticanje da BiH još nije imenovala ni šefa misije pri EU.