Oslobođenje.ba: HNS nije nezavisna nevladina organizacija

Oslobođenje.ba, oktobar 2019., LINK

– Neprihvatljivo je da HNS, predstavljajući se kao nevladina organizacija branitelja ljudskih prava – što očigledno nije, zauzima prostor koji je u međunarodnim organizacijama isključivo namijenjen organizacijama civilnog društva, navode u Inicijativi za monitoring evropskih integracija BiH.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputila je pismo stalnim misijama pred Ujedinjenim narodima u Ženevi, a povodom, kako navode, lažnog predstavljanja Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine (HNS) pred tijelima UN-a kao nezavisne nevladine organizacija branitelja ljudskih prava.

– U periodu od 8. do 11. oktobra 2019. godine su se u UN-u u Ženevi održavale predsesije za Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava. UPR je UN mehanizam koji prikuplja relevantne informacije od država članica, informacije od UN-ovog Ureda Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih subjekata poput organizacija civilnog društva. Preporuke koje se daju u okviru UPR-a predstavljaju jedan od najznačajnijih zagovaračkih alata civilnog društva u polju ljudskih prava. Stoga organizacije civilnog društva imaju značajnu ulogu u UPR procesu kako bi se osiguralo da se Bosni i Hercegovini upute najbolje preporuke za unapređenje ljudskih prava kroz primjenu međunarodnih standarda. Iako registrovana kao udruženje u skladu sa zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, HNS je organizacija čiji je predsjednik ujedno i predsjednik jedne političke partije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, organizacija čiji Statut u članu 21. jasno propisuje da su članovi Sabora izabrani i imenovani zvaničnici u Bosni i Hercegovini – isključivo Hrvati, te organizacija čiji članovi predsjedništva su zvaničnici političkih partija i izabrani i imenovani zvaničnici u Bosni i Hercegovini.

Imajući ovo u vidu, neprihvatljivo je da HNS, predstavljajući se kao nevladina organizacija branitelja ljudskih prava – što očigledno nije, zauzima prostor koji je u međunarodnim organizacijama isključivo namijenjen organizacijama civilnog društva. S obzirom da se u domaćoj javnosti značaj ove organizacije često minimizira nazivajući je samo jednim u nizu udruženja – što ono pravno-formalno i jeste, ipak upozoravamo da ista koristi tu činjenicu lobirajući pred međunarodnim organizacijama za političke interese jedne političke partije, a sve predstavljajući se upravo isključivo kao udruženje. navodi se u saopćenju Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH.