Oslobođenje: Sve je manje vjere u rad pravosuđa

DSC_0680Tekst u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer u Sarajevu Alternativni izvještaj o napretku BiH 2015: Gdje smo na putu ka EU. Izvještaj predstavlja aktuelno stanje EU integracija naše zemlje iz ugla organizacija civilnog društva, sa ciljem uticanja na formulisanje zvaničnog izvještaja o napretku, koji kreira Evropska komisija, a koji se objavljuje svake godine u oktobru.

Trenutno stanje
Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra kazao je kako Alternativni izvještaj predstavlja odgovor bh. civilnog društva na zvanični izvještaj o napretku EU, koji ima za cilj da pokaže kako organizacije civilnog društva gledaju na napredak naše zemlje po pitanju integracija. Alternativni izvještaj za ovu godinu predstavlja trenutno stanje u razvoju demokratije, vladavine prava i manjinskih prava BiH u proteklih 12 mjeseci. S razlogom ga već treću godinu objavljujemo na ljeto, nekoliko mjeseci prije izlaska zvaničnog izvještaja, sa ciljem da izvršimo pritisak na EU da na pravilan način prikaže napredak BiH. Opći zaključak je da se odnos EU prema BiH u potpunosti promijenio, te da je čitava diskusija okrenuta sa ustavnih na socio-ekonomske reforme. Svjesni smo potrebe spomenutih reformi, ali ujedno izražavamo zabrinutost što su pitanja ljudskih prava stavljena u drugi plan. Upozoravamo da neće doći do održivih reformi ukoliko se paralelno ne bude gradila država i ne bude radilo na izgradnji vladavine prava i zaštiti manjinskih skupina u našem društvu, kazao je Gavrić. Govoreći o vladavini prava, Snježana Ivandić Ninković iz Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) naglasila je da pravosuđe i dalje ostaje goruća tema u državi. Nažalost, sve se više politizira reforma sektora pravosuđa. Strategija i dalje nije usvojena. Povjerenje građana u rad pravosuđa je stalno u padu, poručila je Ivandić Ninković.

Izmjene zakona
Emir Prcanović je u ime Udruženja Vaša prava ukazao na kašnjenje u primjeni zakonodavstva koje se tiče oblasti zaštite od diskriminacije, te na to da je dosad veoma mali broj slučajeva iz tog domena sankcioniran. Mišljenja je da će Alternativni izvještaj i preporuke koje sadrži imati pozitivan učinak, te dovesti do odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, da bi se osigurali uvjeti za njegovu efikasniju primjenu. Nadamo se da će vlasti BiH iskoristiti preporuke iz našeg izvještaja kako bi u konačnici bilo pokrenuto pitanje izmjene Zakona o zabrani diskriminacije, zaključio je Prcanović.

A. GRABOVAC