Oslobođenje: UN upozoren na HNS

Oslobođenje, oktobar 2019.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputila je pismo stalnim misijama pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, a povodom lažnog predstavljanja Hrvatskog narodnog sabora BiH (HNS) pred tijelima UN-a kao nezavisne nevladine organizacije branitelja ljudskih prava.

Navode da iako registrovana kao udruženje u skladu sa zakonodavstvom u BiH, HNS je organizacija čiji je predsjednik ujedno predsjednik jedne političke partije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH, organizacija čiji su zvaničnici isključivo Hrvati, te organizacija čiji su članovi predsjedništva zvaničnici političkih partija i izabrani i imenovani zvaničnici u BiH.

“Neprihvatljivo je da HNS zau zima prostor koji je u medunarodnim organizacijama isključivo namijenjen organizacijama civilnog društva”, saopćeno je iz Inicijative, uz upozorenje da HNS lobira pred međunarodnim organizacijama za političke interese jedne političke partije, a predstavljajući se isključivo kao udruženje.

SDP-e poziva sve progresivne snage u BiH da reagiraju na HDZ ove manipulacije pred medunarodnim institucijama, a institucije BiH da informira međunarod ne aktere o lažnom predstavljanju jedne političke partije. HNS nije nezavisna nevladina organizacija