Otvoreno pismo: Upoznati javnost o razlozima ne odgovaranja na pojedina dodatna pitanja

Februar, 2019

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine smatra da potvrđivanje odgovora od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na dodatna pitanja Evropske komisije u okviru Upitnika ne može biti okarakterisano stavom da je „BiH završila sve“ kako je to izjavio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Podsjećamo javnost na kašnjenje od pet (5) mjeseci za pripremu odgovora na dodatna pitanja, kao i prethodno čekanje od više od godinu dana na odgovore na osnovna pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Upozoravamo javnost da, i pored čekanja i kašnjenja, odgovor Bosne i Hercegovine na preko 20 dodatnih pitanja iz različitih oblasti glasi: „Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija.“

Među ovim pitanjima nalazi se i ono iz političkih kriterija koje traži razloge o neizvršenju trinaest (13) odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali je zastupljen i velik broj pitanja iz poglavlja 22. Regionalne politike i koordinacija strukturnih instrumenata, kao i poglavlje 26. Obrazovanje i kultura.

Zabrinjavajuće je da mehanizam koordinacije nije uspio odgovoriti na vrlo jednostavna pitanja iz oblasti obrazovanja kao što su nadležnosti i uloge pojedinih ministarstava na različitim nivoima, potom informacije o aktivnostima Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, koliko često se sastajala Konferencija ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, koje su nadležnosti i odgovornosti pedagoških zavoda itd.

Nadalje, nisu pripremljeni odgovori na pitanje o aranžmanima za registraciju privatnih obrazovnih ustanova, zatim o strategijama i reformama sistema obrazovanja, te informacije o provedbi Akcionog plana za izradu i provođenje Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini za period 2014-2020. Takođe, nisu navedeni podaci o provedbi referentnog okvira EU (Obrazovanje i obuka 2020) koji su dostupni kod državne agencije za statistiku, niti su dostavljene informacije o kontinuiranom usavršavanju nastavnog kadra

Posebno ističemo da Bosna i Hercegovina nije pripremila informacije o provedbi zajedničke jezgre nastavnih planova i programa na svim nivoima vlasti u zemlji, niti o tome kakvi su postojeći aranžmani za prelazak učenika iz nadležnosti jednog pod nadležnost drugog obrazovnog organa u Bosni i Hercegovini.

Evidentno je da su institucije u Bosni i Hercegovini još jednom neuredno i neblagovremeno obavile svoje obaveze na putu evropskih integracija, te da mehanizam koordinacije nije uspio pokazati svoju efikasnost ni na drugom ispitu u vidu pripreme odgovora na dodatna pitanja Evropske komisije.

Nerazumno je reći da institucije u Bosni i Hercegovini nisu u mogućnosti dostaviti odgovor na neko pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacije, dok s druge strane postoji stalna potreba naglašavanja da je čak preko hiljadu (1.000) državnih službenika uključeno u proces pripreme odgovora.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH poziva vlasti u Bosni i Hercegovini, u prvom redu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Direkciju za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da upoznaju javnost o razlozima ne odgovaranja na pojedina dodatna pitanja, imajući u vidu sva kašnjenja, veliki broj ljudi uključenih u proces, te ranije naglašavanje da se radi o tehničkim pitanjima i da je mehanizam koordinacije sada već „uhodan“.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH