Otvoreno pismo Vijeću Evrope: Predsjedavanje Vijećem Evrope kao nagrada za nerad bh. političara

vijece evropeMi dole potpisani/e, odgovorni/e i zabrinuti/e građanke i građani Bosne i Hercegovine i Evrope, zaštitnici/e i promotori/ce ljudskih prava, izražavamo zabrinutost činjenicom da će političari iz Bosne i Hercegovine 19. maja 2015. godine preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope.

Razlog za zabrinutost dolazi iz činjenica da su ovdašnji lideri ti koji godinama dosljedno ne sprovode važne odluke Evropskog suda za ljudska prava zbog čega je BiH zaleđen proces daljih integracija ka EU, ali i reforme koje su neophodne za razvoj ove zemlje. Samo jedan od primjera je neispunjavanje odluke Evropskog suda u slučaju Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (broj 27996/06 i 34836/06 od 22. decembra 2009. godine). Pod sličnim okolnostima nedavno je donešena i presuda u slučaju Zornić (broj 3681/06 od 15 jula 2014), ali ni ova nije provedena. Komitet ministara Vijeća Evrope vršeći svoju nadzornu funkciju u smislu člana 46. stav 2. Konvencije, usvojio je tri privremene rezolucije koje se odnose na ne provođenje presude Sejdić i Finci (vidi dokumente br. CM/ResDH(2011)291, CM/ResDH(2012)233 i CM/ResDH(2013)259). Samo zbog neispunjavanja ovih presuda, a za što su odgovorni ovdašnji lideri, Bosna i Hercegovina je trebala biti isključena iz Vijeća Evrope. Umjesto toga, oni koji su odgovorni imat će priliku da predsjedavaju tijelom čije odluke ne poštuju.

Istovremeno, niz drugih problema Bosnu i Hercegovinu stavljaju u poziciju zemlje koja teško može biti primjer poštivanja odluka Vijeća Evrope kojim će predsjedavati od 19. maja. U oblasti borbe protiv korupcije, oni čiji je to bio posao u BiH donosili su odluke kojima je tek djelimično ispunjeno pet od 22 preporuke iz trećeg kruga evaluacije Grupe zemalja protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), a koje se odnosi na inkriminaciju korupcije i unapređenje zakonodavstva iz oblasti finansiranja političkih partija. Rok koji je dat za ispunjavanje ovih preporuka je bio 31.3.2015.

U posljednjem zvaničnom Privremenom izvještaju o usklađenosti za BiH, GRECO navodi da je je kategorizirao vrlo nizak nivo usklađenosti s preporukama kao „globalno nezadovoljavajući“. Prvi izvještaj iz Trećeg kruga evaluacije objavljen je još 2011., a nakon gotovo četiri godine, BiH nije ispunila ni petinu preporuka. Uskoro će uslijediti četvrti krug evaluacije koji se odnosi na preporuke vezane za sukob interesa, imovinske kartone, transparentnost, itd., gdje je BiH posebno u zaostatku i čak je u posljednjih nekoliko godina u potpunosti derogirala zakonski okvir.

Za nerješavanje ovih pitanja u BiH na prvom mjestu su krivi oni koji obnašaju funkcije moći, odnosno političari u ovoj zemlji. Njihova neodgovornost spram građana, te međunarodnih partnera, dovela je zemlju u jednu od najtežih kriza nakon rata koji je okončan 1995. godine. Danas se građani BiH suočavaju sa kolapsom zdravstvenog i obrazovnog sistema, pravosuđe je u ozbiljnoj krizi, industrija koja je opstala nakon rata ubijen je kriminalnim privatizacijama koje su ostavile na desetine hiljada radnika u vrlo nezavidnom položaju. Takva situacija dovela je do dva velika vala protesta, u ljeto 2013. i proljeće 2014., a protesti obespravljenih radnika dešavaju se širom zemlje već godinama.

Istovremeno, mediji u ovoj zemlji sve su češće na udaru onih na vlasti, za što je najbolji primjer javni servis kojem prijeti gašenje jer ovdašnje vlasti se nikada nisu uspjele dogovoriti o važnosti digitalizacije. Uz to, pritisak na medije u BiH je svakim danom sve veći, o čemu su u više navrata upozoravale međunarodne organizacije koje nadziru stanje medijskih sloboda, uključujući i Ured ambasadora za slobodu medija OSCE-a.

Konačno, svjesni da je ovu odluku o predsjedavanju BiH Vijećem Evrope nemoguće ukinuti i pored svih ovih činjenica, koje su samo dio, moramo dodati da smo izuzetno zabrinuti činjenicom da će ovim tijelom u naredih šest mjeseci predsjedavati osoba koja javno veliča ratne zločince, te time negira međunarodni sud koji je osnovao UN. S obzirom da trenutno OSCE-om predsjedava Srbija, i također političar koji glorifikuje osobe koje su počinile ratne zločine i negira međunarodni sud, vjerujemo da Evropa šalje vrlo zabrinjavajuće signale svojim građanima.

Podsjećamo, gospodin Mladen Bosić, je organizovao doček Momčilu Krajišniku, osobi osuđenoj za najteže ratne zločine počinjene na prostoru Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Na tom javnom skupu negirale su se odluke i zaključci međunarodnog suda, što je nedopustivo. Neprihvatljivo je da se politički stavovi koji doprinose ksenofobiji, nacionalizmu i fašizmu budu nagrađeni, a to se upravo radi imenovanjem gospodina Bosića za predsjedatelja Vijeća Evrope.

Isto tako je apsurdna situacija u kojoj Vijećem Evrope predsjedava zemlja u kojoj se krše osnovna ljudska prava njenih građana.

Sve činjenice koje smo naveli sigurno su poznate donosiocima odluka u EU, te zbog toga smatramo da je izuzetno zabrinjavajuće što su donijeli odluku da se liderima BiH dopusti da predsjedavaju ovim tijelom. Vjerujemo da na ovaj način EU nagrađuje sav njihov nerad i djela koja bi u većini zemalja članica bila procesuirana. Istovremeno, nagrađajući ovdašnje političke elite, kažnjavaju se građani čiji protesti i upozorenja ne samo da su ignorisani unutar BiH, nego i od EU zvaničnika koji i dalje imaju važnu ulogu u BiH.

Gorana Mlinarević
Nidžara Ahmetašević
Emir Hodžić
Aida Spahić
Zoran Ivančić
Nela Porobić Isaković
Goran Bubalo
Hana Obradović
Lejla Huremović
Nermina Trbonja
Refik Hodžić
Tanja Miletić Orućević
Franjo Sarčević
Dražen Crnomat
Sabina Šabić
Srđan Šušnica
Asim Mujkić
Igor Štiks
Centar za ustavne i upravne studije iz Sarajeva
Centar za mlade Kvart, Prijedor
Feministički antimilitaristički kolektiv
Udruženje Tranzicijska Pravda
Sarajevski otvoreni centar
Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH
Udruženje Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu
Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BH)
CODA – Otvoreni univerzitet Sarajevo
Oštra nula, Banjaluka

Pismo dostupno i na linku http://www.mreza-mira.net/18607-pismo-vijecu-evrope/ Engleska verzija pisma na linku http://www.mreza-mira.net/18605-open-letter-to-the-council-of-europe/