Pismeni doprinos Izvještaju Fondacije “Udružene žene” Banja Luka

pismeni doprinos

Pismeni doprinos Fondacije “Udružene žene” Banja Luka Izvještaju o napretku BiH u EU integracijama za 2014.godinu.

Autor : Fondacija “Udružene žene” Banja Luka, BiH

PDF verziju možete preuzeti ovdje.