Poziv na okrugli sto: Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija

 


Sto-300x155Centar za političke studije
 i Fondacija Heinrich Böll
 vas pozivaju na:

Okrugli sto

ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

Utorak – 02. juli 2013, 10:00h

Mediacentar Sarajevo, Kolodvorska 3

Govore:

Maja Stojanović, Delegacija Evropske unije u BiH (EUSR)

Dina Bajraktarević, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA

Sanela Klarić, Green Council

Moderira:

Damir Banović, Centar za političke studije

Okrugli sto ima za cilj da kroz dijalog različitih učesnika_ca u ovom procesu ukaže na potencijale i mogućnost civilnog društva ali i potrebu civilnog društva da bude dio ovog procesa. Evropske integracije utječu na sve sfere društva i njihovo adekvatno provođenje može imati direktne veze sa kvalitetom života i životnog standarda građana i građanki Bosne i Hercegovine.

Centar za političke studije je dio Inicijative za monitoring procesa evropskih integracija, neformalne mreže nevladnihi organizacija i aktivista_kinja koja ima za cilj da kroz analize i izradu alternativnog izvještaja o napretku ukaže na sve negativne, ali i pozitivne mjere koje su vlade u Bosni i Hercegovini poduzele ili poduzimaju u pravcu primjene evropskih standarda i ispunjavanju uslova za priključenje.

Okrugli sto će se održati na B/H/S jezicima, prevod nije obezbijeđen.